pravidla ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Informace o ochraně osobních údajů
Prohlášení o ochraně soukromí
Provozovatel stránek ALBA one s r.o. se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů především v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
 
Kdo je správce?
Jsme společnost ALBA one s r.o., IČO 29382262 se sídlem Fryštátská 182/59, 73301 Karviná – Fryštát. Provozujeme internetové stránky https://vivibox.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případně další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.
 
Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. Čísle 608705075 nebo email vivi@vivibox.cz
 
Kde jsou vyžadovány osobní údaje
Veškeré informace o produktech, nabídkách, službách a informacích o naší společnosti jsou na našich webových stránkách dostupné, aniž bychom po návštěvnících stránek vyžadovali jakékoliv osobní údaje. Výjimku tvoří registrace návštěvníka. Pro registraci je vyžadováno zadání přístupových údajů, na základě kterých se ověřuje identita klienta. Data jsou shromažďována na dobu nejméně 5 let, vždy však do doby než zákazník sám požádá emailem o vymazání svých dat z naší databáze. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci. Pokud si přejete svá data vymazat, pošlete prosím email na vivi@vivibox.cz. Vymazáním dat se zruší Váš uživatelský účet a Vaše registrace.
 
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
 
 – poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa nezbytně potřebujeme k registraci.
  – marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
 
Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.
Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby a zajistit správné fungování webových stránek.
Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, podrobné informace najdete na této stránce
ALBA one s r.o. používá ve vztahu k návštěvníkům svých webových stránek technologii personalizovaného retargetingu RTB.  To nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s., Google a dalších.
Proč tyto údaje shromažďujeme
ALBA one. s r.o. bude shromažďovat a používat Vaše osobní údaje pouze s Vaším vědomím a souhlasem, a to pro marketingové účely, či odpovědi na Vaše stížnosti nebo dotazy.
 
Přístup k osobním údajům
Poskytnutím osobních údajů potřebných k regisraci není založen ani aktivován žádný uživatelský účet.
Zabezpečení osobních údajů
Provozovatel ALBA one s r.o. používá takové postupy a technologie, aby ochránil Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při registraci sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi Vaší osobou a naší společností. ALBA one s r.o. neprodá ani žádným způsobem nepronajme Vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudeme mít Váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudeme sdílet Vaše osobní data, která nám poskytnete online.
 
Předání osobních údajů třetím osobám
K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci a nejsou poskytovány žádným jiným zpracovatelům.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 
 
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: vivi@vivibox.cz.
 
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 
Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. 
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
 
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.
 
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
 
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu. Ukončit odběr našich e-mailů můžete odpovědí na náš mail kde do předmětu uveďte NE.
 
Souhlas s poskytnutím osobních údajů
ALBA one s r.o. získává Váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat Vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat Vás.
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
 
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 21.6.2018 a nahrazují všechny předchozí.

0
Košík
  • No products in the cart.